สมาชิกเข้าสู่ระบบดาวน์โหลดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

 ดาวน์โหลดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ๒๔๐ ชั่วโมง (โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา)
คลิ๊กที่ลิงค์นี้  https://drive.google.com/open?id=1Fu2W5STY3dn5DyGPuWrU6x7Jlcan5aBL