สมาชิกเข้าสู่ระบบพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตร

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตรและเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเทวสถานพระพิฆเนศ ณ ศาสนสถาน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
..... เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 เสด็จไปยังศาสนสถาน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารกัลยาณมิตรและเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเทวสถานพระพิฆเนศ ซึ่งสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ นายเตียวฮุย ฮวด ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ประธานบริษัทเอ็มบีไอ กรุ๊ป พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเทวสถานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูนและสร้างวิหารกัลยาณมิตร ลักษณะทรงไทย ชั้นเดียว ขนาดความกว้าง ๑๗ เมตรยาว ๓๐ เมตรความสูง ๑๖ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปูน ซึ่งใช้เป็นจุดศูนย์รวมสำหรับการปฏิบัติงานและสำหรับประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรจำรองที่สำคัญ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แม่บ้านตำรวจ ทหาร พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ
...... เมื่อเสด็จถึงมณฑลพีธีทรงพร
ะสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวาง แผ่นอิฐทอง นาก เงินและแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณหน้าเทวสถานพระพิฆเนศ ทรงกดปุ่ม เปิดแพรคลุมป้ายชื่อเทวสถานพระพิฆเนศ 
...... ในการนี้ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมภูมิ
ปัญญาเพื่อสังคม กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดสร้างวิหารกัลยาณมิตร เบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงินเพื่อใช้สอยตามพระอัธยาศัย ผู้เข้ารับของที่ระลึก จำนวน ๒๒๐ ราย 
...... โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์จากโรงพ
ยาบาลปาดังเบซาร์, โรงพยาบาลสะเดา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่โปรดให้ออกหน่วยฯ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม และแพทย์แผนไทยแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยวันนี้ มีผู้มาขอรับบริการ ๑๘๖ ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินหายใจ

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

\