สมาชิกเข้าสู่ระบบสนับสนุนวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์บริษัท SHISEIDO

  สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่พนักงานบริษัท SHOSEIDO จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คลังสินค้าบางนาคราด กม.๑๙ และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานออฟฟิตรามคำแหง