สมาชิกเข้าสู่ระบบสนับสนุนวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์บิ๊กซีพระราม ๒

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรจิตอาสาสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกค้าห้างบิ๊กซี สาขาพระราม ๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐