สมาชิกเข้าสู่ระบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙ เซ็นทรัลบางนา

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางวิภารัตน์  ไชยยานุกิจ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙" ครั้งที่ ๒ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
ดำเนินโครงการโดย สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา