สมาชิกเข้าสู่ระบบโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Young Creative Competition 2018

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอเชิญนักเรียน เข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กับโครงการ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Young Creative Competition 2018 ภายใต้ Concept Design for Life เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยคำนึง ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลงออกแบบพัฒาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านที่สามารถใช้งานได้จริงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design) ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวด
1.คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.1 ผู้ประกวดจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต้องกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น)
1.2 แข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
1.3 ผู้ร่วมประกวดจะต้องได้รับการอนุญาติจากผู้ปกครอง หรือคุณครูที่ปรึกษา
 
เงื่อนไขการส่งใบสมัคร
* ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมแนบ ภาพร่างผลงานแบบคร่าวๆ โดยการวาดด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเขียนอธิบาย ชื่อผลงาน,รายละเอียดการใช้งาน,วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ (โดยละเอียด)
1. ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ จำนวน 30 ทีม ในวัน 20 พฤศจิกายน 2561 ทีมผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมประดิษฐ์ผลงานจริง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00น. – 17.00น. ณ บริเวณBeauty & Health ชั้น3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
กำหนดการการประกวด
เวลา 10.00น.-11.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
เวลา 11.00 น.-15.00 น. พิธีเปิด / เริ่มการแข่งขันการประกวด
เวลา 15.30 น.-17.00 น. นำเสนอผลงานบนเวทีกิจกรรม / ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัล ณ บริเวณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
 
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยตนเองในวันแข่งขัน โดยทางศูนย์ฯจัดเตรียมปลั๊กไฟให้เท่านั้น
3 สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องนำวัสดุเหลือใช้ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเท่านั้น โดยมีวัสดุบังคับ ที่จะต้องใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือขวดน้ำ ที่ทางทีมจัดการประกวดเตรียมให้ ทีมละ 10 ขวด โดยจะต้องใช้วัสดุบังคับ ในการสร้างสรรค์ผลงานไม่น้อยกว่า50% ของชิ้นงาน นั้นๆ
4. ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
5. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด โดยผู้เข้าประกวดต้องอนุญาติให้ทางทีมจัดการประกวดสามารถ นำผลงานของผู้เข้าประกวด จัดแสดงโชว์หรือปรับแก้ไขชิ้นงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงต่อไป
 
หลักเกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลการตัดสิน
1. รอบคัดเลือก
* คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงานจาก ภาพร่างผลงาน และการเขียนอธิบายรายละเอียดของผลงาน ที่ทางทีมเข้าประกวดส่งมาพร้อมใบสมัคร ทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก
ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 30 ทีม ประกาศผลการตัดสิน ในวัน20 พฤศจิกายน 2561 ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : Paradisepark และ Facebook Fanpage : Success ThaiRecycle
* การตัดสินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
2. รอบชิงชนะเลิศ
* คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงาน พร้อมให้คะแนน หลังการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และประกาศผลการตัดสิน เวลา 17.00 น. ณ บริเวณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
* การตัดสินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
 
เกณฑ์การตัดสินการประกวด
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) = 30 คะแนน
2. การนำเอาเศษวัสดุ, ของเหลือใช้ และ วัสดุบังคับ มาสร้างสรรค์ผลงาน (Recycle) = 20 คะแนน
3. ประโยชน์ใช้สอย และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง (Useful) = 30 คะแนน
4. ความประณีตสวยงาม ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ (well-crafted)= 20 คะแนน
 
รางวัลการประกวด
* รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมประกาศนียบัตร และของรางวัลจากสปอนเซอร์
* รางวัลรองชนะเลิศ1 จำนวน 1 รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมประกาศนียบัตร และของรางวัลจากสปอนเซอร์
* รางวัลรองชนะเลิศ2 จำนวน 1 รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมประกาศนียบัตร และของรางวัลจากสปอนเซอร์
* รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท ประกาศนียบัตร และของรางวัลจากสปอนเซอร์
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกเลย http://www.paradisepark.co.th/pdf/Register_YCC-2018_Design-for-life.pdf แล้วส่งใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : Paradise Park