สมาชิกเข้าสู่ระบบประชุมก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุไทย

(๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา เป็นประธานการประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และประชุมสมาชิกก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุไทย ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา