สมาชิกเข้าสู่ระบบความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" Central Green Project กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ : ทำความสะอาดถนนรัชดาภิเษก แยกพระราม ๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม ๙ จัดโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ และสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ เครือข่ายประชารัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ