สมาชิกเข้าสู่ระบบแถลงข่าวโครงการค้นหาแนวคิดการคัดแยกขยะ Love World Less Waste

แถลงข่าวโครงการประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ(Love World Less Waste) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑
--------------------
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๗ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ ทันตแพทย์หญิงพจนพรรณ มีสัจจี ประธานมูลนิธิไทยรวมใจ พร้อมด้วย นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และองค์กรภาคีฯ เครือข่ายต่างๆ เช่น มูลนิธิธัมมพุทธะ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ "การประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ (Love World Less Waste)" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ ๑ 
........ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นเป็นโครงการที่สืบเนื่อง ต่อจากโครงการแยกขยะรีไซเคิล จากบ้านสู่โรงเรียน ในปี ๒๕๕๙ ของมูลนิธิไทยรวมใจที่ผ่านมา การประกวดในครั้งนี้เราต้องการเฟ้นหาแนวคิดใหม่ๆ ของวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการลดจำนวนขยะ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างความเคยชิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเล็งเห็นคุณค่าของขยะ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น