สมาชิกเข้าสู่ระบบงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับ สำนักงานเขตยานนาวา ณ ลานกีฬาชุมชนวัดช่องลม ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร