สมาชิกเข้าสู่ระบบจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

 ยานนาวาเดินหน้าประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา
..... เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม จัดประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา โดยมี นายชาติชาย กุละนำพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเขตยานนาวา ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หลวงพ่อพระครูสถิตย์บุญวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดด่านและประธานสภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ประกอบด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายการศึกษาเขตยานนาว