สมาชิกเข้าสู่ระบบสอนวิชาชีพย้อมผ้าสีดำโรงเรียนฝึกอาชีพบางรัก

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) เปิดสอนวิชาชีพ การย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)