สมาชิกเข้าสู่ระบบสอนวิชาชีพย้อมผ้าสีดำโรงเรียนฝึกอาชีพบางรัก