สมาชิกเข้าสู่ระบบสอนวิชาชีพย้อมผ้าสีดำ กศน.เขตยานนาวา

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และ กศน.เขตยานนาวา เปิดสอนวิชาชีพ การย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ กศน.เขตยานนาวา