สมาชิกเข้าสู่ระบบสอนวิชาชีพ หลักสูตรการทำริบบิ้นผ้าสีดำ

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ กศน.เขตห้วยขวาง สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙ เปิดสอนวิชาชีพ การทำริบบิ้นผ้าสีดำให้แก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๑ ศูนย์กาารค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙