สมาชิกเข้าสู่ระบบอิ่มบุญมาฆบูชา ๒๕๖๐

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แรนด์ พระราม ๙ จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๔๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานอิ่มบุญมาฆบูชา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัต