สมาชิกเข้าสู่ระบบงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพฯ

         เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ตักบาต