สมาชิกเข้าสู่ระบบหลักสูตรชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ (Success Training)

 หลักสูตร “ชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ” Success Training

          ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ หลายครั้งที่การดำเนินชีวิตเกิดวิกฤต ประสบปัญหาจนไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ บางคนถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตนเองลงก็มี หลายคนยอมแพ้และไม่ลุกขึ้นมาสู้อีกเลย แต่ก็มีหลายคนอดทนต่อสู้กับปัญหา จนประสบความสำเร็จ 
          ความจริงทุกคน มีความสามารถและศักยภาพภายในติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิต โดยเฉพาะความล้มเหลวและความผิดหวัง เป็นตัวกำหนดความคิด คำพูด การกระทำในปัจจุบัน จนรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถ ไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง จนกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น มาสร้างแรงบันดาลใจหรือเกิดแรงกดดันให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ฉะนั้นจึงต้องใช้การอบรมทางด้านจิตวิทยาผสมผสานปรัชญาชีวิตเข้าไปช่วย เพื่อกระตุ้นโดยตรงกับจิตใจในระดับจิตใต้สำนึก
          ขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ ผู้ดำเนินชีวิตต้องรู้วิธีการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายนั้น หลักสูตร “ชีวิตใหม่สู่ความสำเร็จ” เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษ