สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระเบียบงานสารบรรณ กศน.อำเภอบางเลน

เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสนับสนุน นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรครู กศน.อำเภอบางเลน ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม