สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารบรรณ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสนับสนุน นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และทีมงาน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่