สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมสารบรรณสรรพากรภาค ๖

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ" ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานสรรพากรภาค ๖ สำนักงานพื้นที่ และสำนักงานสาขาในสังกัดสำนักงานสรรพาการภาค ๖ รวม ๑๐ จังหวัด ผู้เข้าอบรมรวม ๒๑๓ คน ณ ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม