สมาชิกเข้าสู่ระบบหลักสูตรข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์

๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดีรังสิต