สมาชิกเข้าสู่ระบบอบรมระบบงานสารบรรณกลางและการปฏิบัติงานในพิธีการต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช.

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ การอบรมระบบงานสารบรรณกลางและการปฏิบัติงานในพิธีการต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา