สมาชิกเข้าสู่ระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโครงการในด้านการสื่อสารและการขับเคลื่อนงานรณรงค์ หัวข้อ "การพิมพ์หนังสือราชการเพื่อประสานงานโครงการ" ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องรัชดา ๑ ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร