สมาชิกเข้าสู่ระบบเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ ๒

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ ศูนย์การแพทย์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร