สมาชิกเข้าสู่ระบบเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ดีของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ โรงแรมกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน