Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์

ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน
ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน
KIDS INVENTOR 2017 ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้รุ่นเด็ก
KIDS INVENTOR 2017 ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้รุ่นเด็ก
แถลงข่าวโครงการค้นหาแนวคิดการคัดแยกขยะ (Love World Less Waste)
แถลงข่าวโครงการค้นหาแนวคิดการคัดแยกขยะ (Love World Less Waste)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา
สอนวิชาชีพย้อมผ้าสีดำโรงเรียนฝึกอาชีพบางรัก
สอนวิชาชีพย้อมผ้าสีดำโรงเรียนฝึกอาชีพบางรัก
สอนวิชาชีพย้อมผ้าสีดำ กศน.เขตยานนาวา
สอนวิชาชีพย้อมผ้าสีดำ กศน.เขตยานนาวา
สอนวิชาชีพ หลักสูตรการทำริบบิ้นผ้าสีดำ
สอนวิชาชีพ หลักสูตรการทำริบบิ้นผ้าสีดำ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการในผู้สูงวัย
โครงการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการในผู้สูงวัย
บันทึกเทปรายการสโมสรสุจริต
บันทึกเทปรายการสโมสรสุจริต
งานสังสรรค์ขอบคุณความสำเร็จครบรอบ ๑๐ ปี
งานสังสรรค์ขอบคุณความสำเร็จครบรอบ ๑๐ ปี
ประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกวดวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
มอบโทรทัศน์ LCD และกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
มอบโทรทัศน์ LCD และกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
การประกวดวาดภาพเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
วารสารสถาบันฯ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
วารสารสถาบันฯ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
มอบทุนสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กชุมชน ม.พัน.๓ รอ.
มอบทุนสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กชุมชน ม.พัน.๓ รอ.
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการวัยรุ่นไทยเทิดไท้ ชาติ ศาสน กษัตริย์
โครงการวัยรุ่นไทยเทิดไท้ ชาติ ศาสน กษัตริย์