Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ราชกิจจานุเบกษารับรององค์กร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๑๕)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๕ ง หน้า ๑๐๔ ข้อ ๑๗๑

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน