Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเอก วีรศักดิ์ มณีอินทร์ สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดมะลังกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย คณะสงฆ์ตำบลหนองปลิง เขต ๑ ร่วมกับ วัดมะลังกา สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

   

   

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน