Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

อบรมการเขียนหนังสือราชการกรมพลศึกษา รุ่นที่ ๑

          สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมพลศึกษา รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดโดย กรมพลศึกษา

          คณะวิทยากรประกอบด้วย พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา หัวหน้าคณะ นายลิขิต ลิ้มรสรวย นายชมพร เพชรอนันต์กุล และนายณรงค์ชัย ทิพย์มณี พิธีเปิดโดย นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น ๔ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ถนนราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน