Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

อบรมระเบียบงานสารบรรณกองทุนประกันวินาศภัย

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ" ให้บุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดโดย กองทุนประกันวินาศภัย โดย นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นางสาวศิริวัฒนา พรหมายน เลขานุการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร พิธีเปิดโดย นางกมลวรรณ กีรติสมิต ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน