Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

อบรมสารบรรณสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ให้แก่ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม 
๑. พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกิตติมศักดิ์สถาบันฯ
๒. อาจารย์ลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันฯ 
๓. อาจารย์ณรงค์ชัย ทิพย์มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน