Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

อบรมการเขียนหนังสือราชการคณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรบรรยายตามโครงการฝึกอบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" ให้แก่ข้าราชการ อาจารย์ พนักงานราชการ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๗๐ คน โดย นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา สอนกระต่าย เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันฯ ทำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ SCL ๑๐๑ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน