Bookmark and Share  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ประกาศผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ

        คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๒ ผลงาน ดังรายนามต่อไปนี้

        ทั้งนี้ ขอให้ทีมนักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อข้างต้น นำผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ตัวจริงที่สมบูรณ์แล้ว มาจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยให้ทีมนักศึกษามาแสดงตัวตนและตอบคำถามจากคณะกรรมการ กรณีที่คณะกรรมการมีคำถามเพิ่มเติม พร้อมเข้าร่วมพิธีประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

.

 
บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน