Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

อบรมสารบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรบรรยายตามโครงการอบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เมื่อวันที่ ๖ -  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี ราชภัฎธนบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน