Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

พิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

(๑๓ ธ.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ณ อาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตยานนาวา และเป็นประธานเปิดการสัมมนา โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อสังคมผู้สูงวัย ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” และปาฐกถานา เรื่อง “กรุงเทพมหานครกับผู้สูงอายุและการก้าวสู่สังคมสูงวัย โดยสำนักงานเขตยานนาวาร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) กรมกิจการผู้สูงอายุ กศน.เขตยานนาวา วัดด่านพระราม ๓ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ สโมสรโรตารียานนาวา และเครือข่ายประชารัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา มีนายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้บริหารเขต พร้อมด้วย นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน