Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

อบรมสารบรรณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากร นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕๒ คน ณ เมธาวลัย รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน