Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

อบรมระเบียบงานสารบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ" ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๗๖ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น ๗ อาคาร ๓๗ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน