Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก*
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ

(๑๗ มิ.ย. ๖๑) สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมสนับสนุนคณะวิทยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลไก รูปแบบ และความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชนระดับตำบลจังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็น "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" โดยมี นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร และ นายอนันตโชค ศักดิ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรกระบวนการ จัดโดย ชมรมปากลัดอินทรสีห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ณ มูลนิธิอัลเกาษัร ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน