การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


หลักสูตรข้าราชการที่ดี กรมสรรพสามิต รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-08-19

รายละเอียด

๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ