การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


หลักสูตรข้าราชการที่ดี กรมสรรพสามิต รุ่นที่ ๒/๒๕๖๓

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-09-22

รายละเอียด

๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและคณะ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ หัวข้อวิชา "ฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ" ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ