พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประชุมร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อบรรจุหลักสูตร "วัยเพชรรู้ทันสื่อ"

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2020-09-08

รายละเอียด

8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา เข้าร่วมประชุมกับกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาบรรจุหลักสูตร "วัยเพชรรู้ทันสื่อ" ในหลักสูตรหลักของโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุทั่วประเทศ และหารือแผนงานการพัฒนาโครงการและขยายพื้นที่โรงเรียนนำร่องในการสร้างวิทยากร ครู ก. ผู้สูงอายุรู้ทันสื่อต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 พร้อมกันนี้ ได้แสดงความยินดีแก่ ผอ.สิรินุช อันตรเสน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ