การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบเว็บไซด์สภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-11-14

รายละเอียด

14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและเลขาธิการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบเว็บไซด์องค์กรสมาชิกของสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนประถมนนทรี ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ