พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


มอบของรางวัลสนับสนุนร้านกัลปพฤกษ์งาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9" ครั้งที่ 31

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2020-11-27

รายละเอียด

27 พฤศจิกายน 2563 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมเป็นผู้แทนส่งมอบของรางวัลเพื่อสนับสนุนในการจับสลากร้านกัลปพฤกษ์ในการจัดงาน "พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9" ครั้งที่ 31 ให้แก่นายทหารกิจการพลเรือน กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ