พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2020-12-18

รายละเอียด

18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมปฏิบัติหน้าที่รองประธานอนุกรรมการในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ