การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อบรม อพม.เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ เทคนิคการจัดกิจกรรมธนาคารเวลา

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-12-24

รายละเอียด

24 ธันวาคม 2563 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการจัดกิจกรรมธนาคารเวลาให้มีความยั่งยืนในพื้นที่" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ในกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในกรุงเทพมหานคร สมาชิกธนาคารเวลาในกรุงเทพมหานคร คณะวิทยากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ