การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน กศน.กทม. พ.ศ. 2564-2567

ประเภทข่าว การศึกษาอบรมเเละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โพสต์เมื่อ 2020-12-24

รายละเอียด

24 ธันวาคม 2563 นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมเข้าประชุมแนวทางขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2564-2567 ของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ตามแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ