พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตยานนาวา

ประเภทข่าว พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคมและสาธารณประโยชน์ โพสต์เมื่อ 2020-12-28

รายละเอียด

28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตยานนาวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตยานนาวา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.เขตยานนาวา ในการนี้ ได้ต้อนรับนายนาวี แก้วประไพ ผู้อำนวยการ กศน.เขตดุสิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตยานนาวาด้วย พร้อมพิจารณา ให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดหาหนังสือในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา และรับทราบในเรื่องสำคัญต่าง ๆ


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ