โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา


พิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต รุ่นที่ ๑

ประเภทข่าว โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โพสต์เมื่อ 2019-11-21

รายละเอียด

พิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต รุ่นที่ ๑

(๒๑ ม.ค. ๖๑) พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย" รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๖๕ คน โดยมี นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการอำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมและผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา นางอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ นางอัจฉนุช คำดีบุญ ผู้อำนวยการ กศน.เขตยานนาวา นางสาวชมรส เรืองวิไลรัตน์ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และว่าที่พันตรี จำเริญ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตยานนาวา และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ