เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


สนับสนุนวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์บิ๊กซีพระราม ๔

ประเภทข่าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โพสต์เมื่อ 2017-06-17

รายละเอียด

 สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สนับสนุนวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่พนักงานและลูกค้าห้างบิ๊กซี สาขาพระราม ๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้างบิ๊กซี สาขาพระราม ๔


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ