เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙ เซ็นทรัลพระราม ๙

ประเภทข่าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โพสต์เมื่อ 2017-06-20

รายละเอียด

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พลเอก วีรศักดิ์  มณีอินทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.๙" ครั้งที่ ๔ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙
ดำเนินโครงการโดย สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร กศน.เขตห้วยขวาง สภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙


รูปประกอบ


เอกสารเเนบ